Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar

Eriyik Akış İndeksi (MFI)

Belirli sıcaklık ve basınç koşulları altında erimiş plastik granüllerin akışkanlıkları g/10 dk. olarak tayin edilir.

Akışkanlık, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olan, bu nedenle de kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir. Akışkanlık indeksi olan MFI (ISO 1133) testi (Melt Flow Index)Melt Indexer test cihazı ile yapılmaktadır.

Bu testte, malzeme sıcaklık ile eritilerek üzerine belirli bir yük uygulanır ve bu yük altında kılcal bir borudan 10 dakika içerisinde ne kadar malzemenin aktığı belirlenir.

Charpy Çentikli Darbe Mukavemeti

Belirli deney şartları altında, yatay test çubuğunda çentiğin bulunduğu yüzeye yapılan darbeyle kırılan numunede, çentikli kesit alanı başına absorbe edilen enerji miktarını kj/m² olarak tayin ederek ilgili plastiğin darbe mukavemeti tayin edilir.

Durağan bir parça üzerine belirli bir yükseklikten serbest bırakılan belirli bir ağırlıktaki topun malzemeyi kırma veya çatlatma enerjisini tespit edebileceğimiz bir düşen top deney ekipmanımız ile malzemelerin yüzey sertliğinin ölçüldüğü Shore durometre cihazı ile de sertlik tayini yapmak mümkündür.

İzod Çentikli Darbe Mukavemeti

Charpy Çentikli Darbe Mukavementi ile aynı tür cihaz da ölçülebilen Izod Çentikli Darbe Mukavementi testi belirli deney şartları altında ,Charpy Çentikli Darbe Mukavementi testinin aksine yatay yerine dikey olarak konularak test edilir.

Dikey test çubuğunda çentiğin bulunduğu yüzeye yapılan darbeyle kırılan numunede çentikteki kesit alanı başına absorbe edilen enerji miktarını kj/m² olarak tayin ederek ilgili plastiğin darbe mukavemeti tayin edilir.

Germe Çekme Deneyi

Belli hız ve kuvvet ile çekilen uzatılan numunenin uzama miktarı ve % uzama miktarı,uygulanan maksimum gerilme dayanımı tespit edilir.

Malzemenin yük altında dayanımının incelendiği bu standardın tespiti için üniversal mekanikçekme cihazında ISO 527 normlarınca basılmış olan çekme çubukları iki kıskaç ile sıkıştırılarak belirli ve sabit hızlarda çekilmekte ve ürünün dayanımı hakkında bilgi verebilecek olan çekme mukavemeti, akma dayanımı, kopmadaki uzama ve çekme modülü gibi değerler elde edilebilmektedir.

Bu değerlerin anlamlarına kısaca örnek vermek gerekirse yüksek oranda dolgulu-takviyeli ürünlerde çekme mukavemeti yüksek ancak kopmadaki uzama değeri düşük çıkacaktır, bu da malzemenin güçlü fakat kırılgan olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumun tersine, düşük çekme mukavemetli fakat yüksek uzama değerine sahip ürünler (örn:dolgusuz-takviyesiz elastomerler) yumuşak ve zayıf malzemeler olarak nitelendirilmektedir.

Üç Nokta Eğme Testi

Numuneye üç noktadan uygulanan belirli hızdaki yük ile esneklik mukavemeti kırılma noktasındaki uzaması ,% uzaması ve belirli alana uygulanan maksimum kuvveti tayin edilir.

Yoğunluk Testi

Granül halindeki plastik malzemenin ağırlığı önce hava sonra yoğunluğu belli alkol içinde ölçülerek malzemenin yoğunluğu test edilir.

Yoğunluk ölçer bir terazi (ISO 1183) yardımıyla laboratuvar sıcaklığında belirlenen yoğunluk değerinin yanında bir kül fırınında ISO 3451 standardınca ürünün içerdiği  dolgu/takviye oranı da belirlenebilir.

Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.

Sertlik Testi

Sabit stant üzerinde belli kuvvet ile plastik numuneye batırılan iğnenin derinliği ölçülerek plastiğin göreceli sertlik derecesinin tayini yapılır.

Sert Plastikler için sertlik Shore D, yumuşak plastikler için Shore A ‘ya göre ölçülür.

Katkı Ölçüm Seti / Kül Testi

Belli bir süre,belli sıcaklıktaki fırında yakılarak bekletilen numunenin içindeki plastik miktarı ortamdan uzaklaştırılır ve sabit tartıma getirilir. Kül miktarı % olarak hesaplanarak malzemenin içindeki katkı miktarı ve türü belirlenir.

Kül fırınında ISO 3451 standardınca ürünün içerdiği dolgu/takviye oranı da belirlenebilir. Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.

Renk Uyum Tayini

Belirlenmiş sabit koşullar altında verilen numunenin renginin Lab sistemine göre tanımı yapılır.Böylelikle endüstrinin her alanından gelecek olan renkli numunenin istenilen renk ve hedefinde bire bir üretilmesi sağlanır.